optifuse_logo_wit

VERWIJDERBARE DIFFUSE COATING

Optifuse® is een verwijderbare kascoating waarmee invallend licht wordt verstrooid, maar waardevol groeilicht behouden blijft. Optifuse is bijzonder slijtvast. Het product is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de buitenzijde van glazen kasoppervlakken en kan worden verwijderd met Topclear.

machine-01

Machinaal aanbrengen

Hoeveelheid Optifuse Hoeveelheid water Totale hoeveelheid spuitvloeistof Licht doorlatendheid Diffusie
Emmers per ha   Liter per ha PAR Haze
13 1000 1200 99% 85%

Wat is Optifuse?

Optifuse is een verwijderbare kascoating waarmee invallend licht wordt verstrooid, maar waardevol groeilicht behouden blijft.

Aanbrengen

Optifuse dient machinaal te worden aangebracht. Zie de tabellen aan de linkerkant voor richtlijnen voor verdunning en de totaal benodigde spuitvloeistof.
Meng Optifuse met de gewenste hoeveelheid schoon water voordat u het product aanbrengt op het kasoppervlak. Optifuse is uiterst slijtvast en kan worden verwijderd met Topclear.

Mengen

Vul de mengtank eerst met de helft van de benodigde hoeveelheid water. Voeg Optifuse toe en begin met mengen. Voeg meer water toe totdat u de gewenste hoeveelheid spuitvloeistof heeft. Meng met voldoende kracht om een consistent mengsel te verkrijgen. Schraap over de bodem van de tank om u ervan te verzekeren dat er geen sediment is achtergebleven. Het mengsel is nu klaar voor gebruik.

Weersomstandigheden

Gebruik Optifuse alleen onder sneldrogende omstandigheden. De coating moet helemaal droog zijn voordat de schemering invalt. Regen tijdens het aanbrengen zal de coating beschadigen. Gebruik Optifuse alleen bij temperaturen boven 10 °C.

Opslag

Ongeopende emmers Optifuse kunnen gedurende twee jaar worden bewaard. Product dat ouder is dan één jaar moet voor gebruik worden geroerd. Voorkom bevriezing.

Milieu

Optifuse is een product op waterbasis. Het bevat geen ingrediënten die schadelijk zijn voor het milieu. Voorkom lozing in oppervlaktewater om verkleuring te voorkomen. Spoelwater mag alleen in oppervlaktewater worden geloosd als de betreffende waterwegen groot genoeg zijn en voldoende water bevatten. Controleer voor gebruik de lokale regelgeving.
Als het spoelwater in een bassin wordt geloosd, kan de pH-waarde van het water in het bassin stijgen. Het water moet daarom voor gebruik worden getest.
Sudlac is MPS- en Coatings Care-gecertificeerd.

Veiligheid

In geval van contact met de ogen of de huid spoelen met water. Bij inslikken medische hulp inroepen.

Disclaimer

De verstrekte informatie is gebaseerd op algemeen waargenomen resultaten. Ook wanneer onze richtlijnen worden gevolgd, moet de gebruiker onze producten testen en nagaan of ze geschikt zijn voor het beoogde doel.

Sudlac is een producent van beproefde coatings en schermmiddelen, belijningsverven en onderhouds-coatings.