Optifuse IR removable diffuse coating

VERWIJDERBARE DIFFUSE COATING MET WARMTEBESCHERMING

Optifuse® IR is een verwijderbare kascoating voor het in hoge mate verstrooien van licht in combinatie met effectieve bescherming tegen warmte. Optifuse IR is bijzonder slijtvast. Het product is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de buitenzijde van alle soorten kasoppervlakken en kan worden verwijderd met Topclear.

Optifuse ir

manual-01-4

Handmatig aanbrengen

Hoeveelheid Optifuse IR Hoeveelheid water Totale hoeveelheid spuitvloeistof Schermpercentage Diffusie
Emmers per ha Liter Liter per ha PAR NIR  Haze
17 1750 2000 11 17 85
22 1670 2000 14 22 90

machine-01

Machinaal aanbrengen

Hoeveelheid Optifuse IR Hoeveelheid water Totale hoeveelheid spuitvloeistof Schermpercentage Diffusie
Emmers per ha Liter Liter per ha PAR NIR  Haze
17 950 1200 11 17 85
22 1070 1400 14 22 90

Wat is Optifuse IR?

Optifuse IR is een verwijderbare kascoating voor het in hoge mate verstrooien van licht in combinatie met effectieve bescherming tegen warmte.

Aanbrengen

Optifuse IR kan worden aangebracht met geschikte handspuitapparatuur of een machine. Zie de tabellen aan de linkerkant voor richtlijnen voor verdunning en de totaal benodigde spuitvloeistof.
Meng Optifuse IR met de gewenste hoeveelheid schoon water voordat u het product met de gekozen spuitapparatuur aanbrengt op het kasoppervlak. Optifuse IR is uiterst slijtvast en kan op elk gewenst moment worden verwijderd met Topclear.

Mengen

Vul de mengtank eerst met de helft van de benodigde hoeveelheid water. Voeg Optifuse IR toe en begin met mengen. Voeg meer water toe totdat u de gewenste hoeveelheid spuitvloeistof heeft. Meng met voldoende kracht om een consistent mengsel te verkrijgen. Schraap over de bodem van de tank om u ervan te verzekeren dat er geen sediment is achtergebleven. Het mengsel is nu klaar voor gebruik.

Weersomstandigheden

Gebruik Optifuse IR alleen onder sneldrogende omstandigheden. De coating moet helemaal droog zijn voordat de schemering invalt. Regen tijdens het aanbrengen zal de coating beschadigen. Gebruik Optifuse IR alleen bij temperaturen boven 10 °C.

Opslag

Ongeopende containers Optifuse IR kunnen gedurende twee jaar worden bewaard. Product dat ouder is dan één jaar moet voor gebruik worden geroerd. Voorkom bevriezing.

Milieu

Optifuse IR is een product op waterbasis. Het bevat geen ingrediënten die schadelijk zijn voor het milieu. Voorkom lozing in oppervlaktewater om verkleuring te voorkomen. Spoelwater mag alleen in oppervlaktewater worden geloosd als de betreffende waterwegen groot genoeg zijn en voldoende water bevatten. Controleer voor gebruik de lokale regelgeving.
Als het spoelwater in een bassin wordt geloosd, kan de pH-waarde van het water in het bassin stijgen. Het water moet daarom voor gebruik worden getest.
Sudlac is MPS- en Coatings Care-gecertificeerd.

Veiligheid

In geval van contact met de ogen of de huid spoelen met water. Bij inslikken medische hulp inroepen.

Disclaimer

De verstrekte informatie is gebaseerd op algemeen waargenomen resultaten. Ook wanneer onze richtlijnen worden gevolgd, moet de gebruiker onze producten testen en nagaan of ze geschikt zijn voor het beoogde doel.

Sudlac is een producent van beproefde coatings en schermmiddelen, belijningsverven en onderhouds-coatings.