sombrero_logo_wit

VOORDELIG VLOEIBAAR SCHERMMIDDEL VOOR KASSEN

Sombrero in vloeibare vorm is een kosteneffectief schermmiddel waarmee kassen kunnen worden voorzien van een tijdelijke, gelijkmatige schermlaag. Sombrero beschermt uw gewassen tegen te veel warmte en zonlicht en kan in verschillende verdunningen worden aangebracht. Sombrero is goed slijtvast tot 3-4 maanden. De schermlaag slijt geleidelijk weg. Dit betekent dat het schermeffect langzaam afneemt en geen reinigingsmiddel nodig is. Wanneer een intenser of langduriger schermeffect nodig is, kan een tweede laag worden aangebracht.

manual-01-4

Handmatig aanbrengen

Hoeveelheid Sombrero Hoeveelheid water Totale hoeveelheid spuitvloeistof Schermpercentage
Emmers per ha Liter Liter per ha  
10 1850 2000 30-35%
20 1700 2000 50-55%
30 1550 2000 70-75%

Wat is Sombrero?

Sombrero is een uiterst efficiënt en veelzijdig schermmiddel dat licht en temperatuur in gelijke verhoudingen matigt. Het product is flexibel in gebruik; het aantal emmers, de hoeveelheid spuitoplossing en de manier van aanbrengen zijn aanpasbaar. Sombrero is eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.

Aanbrengen

Sombrero kan worden aangebracht met geschikte handspuitapparatuur. Zie de tabel aan de linkerkant voor richtlijnen voor verdunning en de totaal benodigde spuitvloeistof.
Meng Sombrero met de gewenste hoeveelheid schoon water voordat u het product met de gekozen spuitapparatuur aanbrengt op het kasoppervlak.

Mengen

Vul de mengtank eerst met de helft van de benodigde hoeveelheid water. Voeg Sombrero toe en begin met mengen. Voeg meer water toe totdat u de gewenste hoeveelheid spuitvloeistof heeft. Meng met voldoende kracht om een consistent mengsel te verkrijgen. Schraap over de bodem van de tank om u ervan te verzekeren dat er geen sediment is achtergebleven. Het mengsel is nu klaar voor gebruik.

Weersomstandigheden

Gebruik Sombrero alleen onder sneldrogende omstandigheden. De coating moet helemaal droog zijn voordat de schemering invalt. Regen tijdens het aanbrengen zal de coating beschadigen. Gebruik Sombrero alleen bij temperaturen boven 10 °C.

Opslag

Ongeopende containers Sombrero kunnen gedurende twee jaar worden bewaard. Product dat ouder is dan één jaar moet voor gebruik worden geroerd. Voorkom bevriezing.

Milieu

Sombrero is een product op waterbasis. Het bevat geen ingrediënten die schadelijk zijn voor het milieu. Voorkom lozing in oppervlaktewater om verkleuring te voorkomen. Spoelwater mag alleen in oppervlaktewater worden geloosd als de betreffende waterwegen groot genoeg zijn en voldoende water bevatten. Controleer voor gebruik de lokale regelgeving.
Sudlac is MPS- en Coatings Care-gecertificeerd.

Veiligheid

In geval van contact met de ogen of de huid spoelen met water. Bij inslikken medische hulp inroepen.

Disclaimer

De verstrekte informatie is gebaseerd op algemeen waargenomen resultaten. Ook wanneer onze richtlijnen worden gevolgd, moet de gebruiker onze producten testen en nagaan of ze geschikt zijn voor het beoogde doel.

Sudlac is een producent van beproefde coatings en schermmiddelen, belijningsverven en onderhouds-coatings.