Sombrero Powder

VOORDELIG SCHERMPOEDER VOOR KASSEN

Sombrero in poedervorm is een kosteneffectief schermmiddel waarmee kassen kunnen worden voorzien van een tijdelijke, gelijkmatige schermlaag. Het vormt een efficiënte witte bescherming tegen te veel warmte en zonlicht en kan overal ter wereld op elk type kas worden aangebracht. De laag is goed slijtvast tot twee maanden, waarna eventueel een tweede laag kan worden aangebracht. De schermlaag slijt geleidelijk weg. Dit betekent dat het schermeffect langzaam afneemt en geen reinigingsmiddel nodig is.

Sombrero-powder

manual-01-4
Handmatig opbrengen

Hoeveelheid Sombrero Hoeveelheid water Totale hoeveelheid spuitvloeistof Schermpercentage
Zakken per ha Liter Liter per ha  
7 1860 2000 40-50%
9 1820 2000 55-60%
12 1760 2000 65-70%

Wat is Sombrero Poeder?

Sombrero is een uiterst efficiënt en veelzijdig schermmiddel dat licht en temperatuur in gelijke verhoudingen matigt. Het product is flexibel in gebruik; het aantal zakken, de hoeveelheid spuitoplossing en de manier van aanbrengen zijn aanpasbaar. Sombrero is eenvoudig aan te brengen.

Aanbrengen

Sombrero Powder kan worden aangebracht met geschikte handspuitapparatuur. Zie de tabel aan de linkerkant voor richtlijnen voor verdunning en de totaal benodigde spuitvloeistof.
Meng Sombrero met de gewenste hoeveelheid schoon water voordat u het product met de gekozen spuitapparatuur aanbrengt op het kasoppervlak.

Mengen

Vul de mengtank eerst met de helft van de benodigde hoeveelheid water. Voeg Sombrero toe en begin met mengen, roer het mengsel stevig tijdens het toevoegen van het poeder om klontvorming te voorkomen. Voeg meer water toe totdat u de gewenste hoeveelheid spuitvloeistof heeft. Meng met voldoende kracht om een consistent mengsel te verkrijgen. Schraap over de bodem van de tank om u ervan te verzekeren dat er geen sediment is achtergebleven. Het mengsel is nu klaar voor gebruik.

Weersomstandigheden

Gebruik Sombrero Poeder alleen onder sneldrogende omstandigheden. De coating moet helemaal droog zijn voordat de schemering invalt. Regen tijdens het aanbrengen zal de coating beschadigen. Gebruik Sombrero alleen bij temperaturen boven 10 °C.

Opslag

Ongeopende zakken Sombrero Poeder kunnen gedurende vier jaar worden bewaard. Droog opslaan

Milieu

Sombrero Poeder bevat geen ingrediënten die schadelijk zijn voor het milieu. Voorkom lozing in oppervlaktewater om verkleuring te voorkomen. Spoelwater mag alleen in oppervlaktewater worden geloosd als de betreffende waterwegen groot genoeg zijn en voldoende water bevatten. Controleer voor gebruik de lokale regelgeving.
Sudlac is MPS- en Coatings Care-gecertificeerd.

Veiligheid

In geval van contact met de ogen of de huid spoelen met water. Bij inslikken medische hulp inroepen.

Disclaimer

De verstrekte informatie is gebaseerd op algemeen waargenomen resultaten. Ook wanneer onze richtlijnen worden gevolgd, moet de gebruiker onze producten testen en nagaan of ze geschikt zijn voor het beoogde doel.

Sudlac is een producent van beproefde coatings en schermmiddelen, belijningsverven en onderhouds-coatings.