Eclipse LD

ZMYWALNA OCHRONA PRZED ŚWIATŁEM I WYSOKĄ TEMPERATURĄ

Eclipse LD to zmywalna biała farba zacieniająca do szklarni. Chroni ona rośliny przed nadmiarem światła i wysokiej temperatury przez cały sezon i można ją stosować po zewnętrznej stronie wszystkich standardowych szklarni. Eclipse LD miesza się z wodą i nadaje się do różnych zastosowań, co sprawia, że jest to podstawowy, a jednocześnie uniwersalny produkt do stosowania w sektorze ogrodnictwa szklarniowego. Eclipse LD to produkt bardzo odporny na zużycie, który po zakończeniu sezonu można bez trudu usunąć przy użyciu Topclear.

Eclipse-LD

natryskiwanie ręczne
Natryskiwanie ręczne

Kwota Eclipse LD Ilość wody Całkowita ilość płynu do rozpylania Procent zacienienia
Pojemników na hektar Litrów Litrów na hektar  
10 1850 2000 30-35%
20 1700 2000 50-55%
30 1550 2000 70-75%

natryskiwanie maszynowe
Natryskiwanie maszynowe

Kwota Eclipse LD Ilość wody Całkowita ilość płynu do rozpylania Procent zacienienia
Pojemników na hektar Litrów Litrów na hektar  
10 1050 1200 30-35%
20 900 1200 50-55%
30 950 1400 70-75%

natryskiwanie ze śmigłowca
Natryskiwanie ze śmigłowca

Kwota Eclipse LD Ilość wody Całkowita ilość płynu do rozpylania Procent zacienienia
Pojemników na hektar Litrów Litrów na hektar  
10 650 800 30-35%
20 500 800 50-55%
30 350 800 70-75%

Co to jest Eclipse LD?

Eclipse LD to zmywalna biała farba zacieniająca do szklarni. Chroni ona rośliny przed nadmiarem światła i wysokiej temperatury przez cały sezon i można ją stosować po zewnętrznej stronie wszystkich standardowych szklarni.

Stosowanie

Eclipse LD można nakładać przy użyciu odpowiedniego spryskiwacza ręcznego lub maszynowego albo ze śmigłowca. W tabelach z lewej strony podane są wskazówki dotyczące współczynników rozcieńczenia i całkowitej ilości płynu opryskowego.
Eclipse LD należy zmieszać z pożądaną ilością czystej wody przed nałożeniem na powierzchnię szklarni przy pomocy wybranego spryskiwacza. Preparat Eclipse LD jest bardzo odporny na zużycie i można go usunąć w dowolnym momencie przy użyciu Topclear.

Mieszanie

Najpierw napełnić mieszalnik połową wymaganej ilości wody. Dodać Eclipse LD i zacząć mieszać. Dodać więcej wody, aby uzyskać pożądają ilość płynnego preparatu do spryskiwania. Całość mocno wymieszać, aby uzyskać jednorodną mieszaninę. Sprawdzić, czy na dnie mieszalnika nie tworzy się osad, skrobiąc dno mieszalnika. Teraz mieszanina jest gotowa do użycia.

Warunki pogodowe

Eclipse LD stosować tylko w warunkach umożliwiających szybkie schnięcie, aby zapewnić, że powłoka całkowicie wyschnie przed zmrokiem. Opady deszczu w dniu aplikacji mogą zniszczyć powłokę. Eclipse LD powinno się stosować tylko przy temperaturze powyżej 10°C.

Przechowywanie

Nieotwarte pojemniki Eclipse LD można przechowywać przez 2 lata. Jeśli produkt był przechowywany dłużej niż 1 rok, przed użyciem należy nim wstrząsnąć. Pojemniki Eclipse LD chronić przed mrozem.

Wpływ na środowisko

Eclipse LD jest produktem na bazie wody, który nie zawiera składników szkodliwych dla środowiska. Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód powierzchniowych ze względu na ryzyko ich zabarwienia. Woda po płukaniu może zostać odprowadzona do wód powierzchniowych pod warunkiem, że wielkość i pojemność okolicznych dróg wodnych są odpowiednie. Przed użyciem produktu zapoznać się z przepisami lokalnymi.
W przypadku, gdy istnieje ryzyko, że woda po płukaniu trafi do zbiornika wodnego, przed użyciem produktu sprawdzić jego przydatność, ponieważ produkt może spowodować wzrost pH.
Firma Sudlac posiada certyfikaty MPS i Coatings Care.

Bezpieczeństwo

W razie kontaktu środka z oczami lub skórą przemyć dane miejsce wodą. W razie połknięcia zasięgnąć porady lekarza

Zrzeczenie odpowiedzialności

Podane informacje opierają się na przeciętnych zaobserwowanych wynikach. Nasze sugestie nie zwalniają użytkownika z konieczności sprawdzenia naszych produktów i weryfikacji, czy nadają się one do zamierzonego celu.

Firma Sudlac jest producentem wypróbowanych i niezawodnych powłok i farb zacieniających, farb do oznakowania trwałego oraz farb konserwacyjnych.