Optifuse logo

ZMYWALNA POWŁOKA DYFUZYJNA

Optifuse to zmywalna powłoka nakładana na dach szklarni, która rozprasza wpadające światło przy równoczesnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu światła zapewniającego wzrost roślin. Powłoka Optifuse jest bardzo odporna na zużycie i została opracowana specjalnie w celu zastosowania na zewnętrznych powierzchniach szklanych szklarni. Optifuse można usunąć przy użyciu Topclear.

natryskiwanie maszynowe
Natryskiwanie maszynowe

Kwota Optifuse Ilość wody Całkowita ilość płynu do rozpylania Transmisja światła Dyfuzyjność
Pojemników na hektar Litrów Litrów nahektar PAR Zamglenie
13 1000 1200 99% 85%

Co to jest Optifuse?

Optifuse to zmywalna powłoka nakładana na dach szklarni, która rozprasza wpadające światło przy równoczesnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu światła zapewniającego wzrost roślin.

Stosowanie

OPtifuse można nakładać przy użyciu odpowiedniego spryskiwacza ręcznego lub maszynowego albo ze śmigłowca. W tabelach z lewej strony podane są wskazówki dotyczące współczynników rozcieńczenia i całkowitej ilości płynu opryskowego.
OPtifuse należy zmieszać z pożądaną ilością czystej wody przed nałożeniem na powierzchnię szklarni przy pomocy wybranego spryskiwacza. Preparat OPtifuse jest bardzo odporny na zużycie i można go usunąć w dowolnym momencie przy użyciu Topclear.

Mieszanie

Najpierw napełnić mieszalnik połową wymaganej ilości wody. Dodać OPtifuse i zacząć mieszać. Dodać więcej wody, aby uzyskać pożądają ilość płynnego preparatu do spryskiwania. Całość mocno wymieszać, aby uzyskać jednorodną mieszaninę. Sprawdzić, czy na dnie mieszalnika nie tworzy się osad, skrobiąc dno mieszalnika. Teraz mieszanina jest gotowa do użycia.

Warunki pogodowe

OPtifuse stosować tylko w warunkach umożliwiających szybkie schnięcie, aby zapewnić, że powłoka całkowicie wyschnie przed zmrokiem. Opady deszczu w dniu aplikacji mogą zniszczyć powłokę. OPtifuse powinno się stosować tylko przy temperaturze powyżej 10°C.

Przechowywanie

Nieotwarte pojemniki OPtifuse można przechowywać przez 2 lata. Jeśli produkt był przechowywany dłużej niż 1 rok, przed użyciem należy nim wstrząsnąć. Pojemniki OPtifuse chronić przed mrozem.

Wpływ na środowisko

OPtifuse jest produktem na bazie wody, który nie zawiera składników szkodliwych dla środowiska. Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód powierzchniowych ze względu na ryzyko ich zabarwienia. Woda po płukaniu może zostać odprowadzona do wód powierzchniowych pod warunkiem, że wielkość i pojemność okolicznych dróg wodnych są odpowiednie. Przed użyciem produktu zapoznać się z przepisami lokalnymi.
W przypadku, gdy istnieje ryzyko, że woda po płukaniu trafi do zbiornika wodnego, przed użyciem produktu sprawdzić jego przydatność, ponieważ produkt może spowodować wzrost pH.
Firma Sudlac posiada certyfikaty MPS i Coatings Care.

Bezpieczeństwo

W razie kontaktu środka z oczami lub skórą przemyć dane miejsce wodą. W razie połknięcia zasięgnąć porady lekarza

Zrzeczenie odpowiedzialności

Podane informacje opierają się na przeciętnych zaobserwowanych wynikach. Nasze sugestie nie zwalniają użytkownika z konieczności sprawdzenia naszych produktów i weryfikacji, czy nadają się one do zamierzonego celu.

Firma Sudlac jest producentem wypróbowanych i niezawodnych powłok i farb zacieniających, farb do oznakowania trwałego oraz farb konserwacyjnych.