Optifuse IR

ZMYWALNA POWŁOKA DYFUZYJNA CHRONIĄCA PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ

Optifuse IR to zmywalna powłoka dyfuzyjna do szklarni oferująca wysoki poziom rozproszenia światła w połączeniu ze skuteczną ochroną przed wysoką temperaturą. Optifuse IR jest bardzo odporny na zużycie i można go stosować na zewnętrznych powierzchniach wszystkich standardowych szklarni. Optifuse IR można z łatwością usunąć przy użyciu Topclear pod koniec sezonu.

Optifuse ir

natryskiwanie ręczne
Natryskiwanie ręczne

Kwota Optifuse IR Ilość wody Całkowita ilość płynu do rozpylania Procent zacienienia Dyfuzyjność
Pojemników na hektar Litrów Litrów nahektar PAR NIR Zamglenie
17 1750 2000 11 17 85
22 1670 2000 14 22 90

natryskiwanie maszynowe
Natryskiwanie maszynowe

Kwota Optifuse IR Ilość wody Całkowita ilość płynu do rozpylania Procent zacienienia Dyfuzyjność
Pojemników na hektar Litrów Litrów nahektar PAR NIR Zamglenie
17 950 1200 11 17 85
22 1070 1400 14 22 90

Co to jest Optifuse IR?

Optifuse IR to zmywalna powłoka dyfuzyjna do szklarni oferująca wysoki poziom rozproszenia światła w połączeniu ze skuteczną ochroną przed wysoką temperaturą. Optifuse IR jest bardzo odporny na zużycie i można go stosować na zewnętrznych powierzchniach wszystkich standardowych szklarni.

Stosowanie

Optifuse IR można nakładać przy użyciu odpowiedniego spryskiwacza ręcznego lub maszynowego albo ze śmigłowca. W tabelach z lewej strony podane są wskazówki dotyczące współczynników rozcieńczenia i całkowitej ilości płynu opryskowego.
Optifuse IR należy zmieszać z pożądaną ilością czystej wody przed nałożeniem na powierzchnię szklarni przy pomocy wybranego spryskiwacza. Preparat Optifuse IR jest bardzo odporny na zużycie i można go usunąć w dowolnym momencie przy użyciu Topclear.

Mieszanie

Najpierw napełnić mieszalnik połową wymaganej ilości wody. Dodać Optifuse IR i zacząć mieszać. Dodać więcej wody, aby uzyskać pożądają ilość płynnego preparatu do spryskiwania. Całość mocno wymieszać, aby uzyskać jednorodną mieszaninę. Sprawdzić, czy na dnie mieszalnika nie tworzy się osad, skrobiąc dno mieszalnika. Teraz mieszanina jest gotowa do użycia.

Warunki pogodowe

Optifuse IR stosować tylko w warunkach umożliwiających szybkie schnięcie, aby zapewnić, że powłoka całkowicie wyschnie przed zmrokiem. Opady deszczu w dniu aplikacji mogą zniszczyć powłokę. Optifuse IR powinno się stosować tylko przy temperaturze powyżej 10°C.

Przechowywanie

Nieotwarte pojemniki Optifuse IR można przechowywać przez 2 lata. Jeśli produkt był przechowywany dłużej niż 1 rok, przed użyciem należy nim wstrząsnąć. Pojemniki Optifuse IR chronić przed mrozem.

Wpływ na środowisko

Optifuse IR jest produktem na bazie wody, który nie zawiera składników szkodliwych dla środowiska. Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód powierzchniowych ze względu na ryzyko ich zabarwienia. Woda po płukaniu może zostać odprowadzona do wód powierzchniowych pod warunkiem, że wielkość i pojemność okolicznych dróg wodnych są odpowiednie. Przed użyciem produktu zapoznać się z przepisami lokalnymi.
W przypadku, gdy istnieje ryzyko, że woda po płukaniu trafi do zbiornika wodnego, przed użyciem produktu sprawdzić jego przydatność, ponieważ produkt może spowodować wzrost pH.
Firma Sudlac posiada certyfikaty MPS i Coatings Care.

Bezpieczeństwo

W razie kontaktu środka z oczami lub skórą przemyć dane miejsce wodą. W razie połknięcia zasięgnąć porady lekarza

Zrzeczenie odpowiedzialności

Podane informacje opierają się na przeciętnych zaobserwowanych wynikach. Nasze sugestie nie zwalniają użytkownika z konieczności sprawdzenia naszych produktów i weryfikacji, czy nadają się one do zamierzonego celu.

Firma Sudlac jest producentem wypróbowanych i niezawodnych powłok i farb zacieniających, farb do oznakowania trwałego oraz farb konserwacyjnych.