Sombrero logo

EKONOMICZNE WAPNO W PŁYNIE DO SZKLARNI

Preparat Sombrero to ekonomiczny produkt zacieniający w płynie, który jest stosowany do nakładania tymczasowej, równomiernej warstwy zacieniającej na powierzchni szklarni. Sombrero chroni Twoje rośliny przed nadmiarem ciepła i światła słonecznego; można go stosować w różnych stopniach rozcieńczenia. Sombrero wykazuje wysoką odporność na zużycie wynoszącą do 3–4 miesięcy. Warstwa zacieniająca zużywa się stopniowo, co oznacza, że efekt zacienienia zmniejsza się powoli i nie ma potrzeby stosowania preparatu czyszczącego. W razie potrzeby można nałożyć drugą warstwę, kiedy wymagane jest intensywniejsze lub dłuższe zacienienie.

natryskiwanie ręczne
Natryskiwanie ręczne

Kwota Sombrero Ilość wody Całkowita ilość płynu do rozpylania Procent zacienienia
Pojemników na hektar Litrów Litrów na hektar
10 1850 2000 30-35%
20 1700 2000 50-55%
30 1550 2000 70-75%

Co to jest Sombrero Liquid?

Preparat Sombrero to ekonomiczny produkt zacieniający w płynie, który jest stosowany do nakładania tymczasowej, równomiernej warstwy zacieniającej na powierzchni szklarni.

Stosowanie

Sombrero Liquid można nakładać przy użyciu odpowiedniego spryskiwacza ręcznego lub maszynowego albo ze śmigłowca. W tabelach z lewej strony podane są wskazówki dotyczące współczynników rozcieńczenia i całkowitej ilości płynu opryskowego.
Sombrero Liquid należy zmieszać z pożądaną ilością czystej wody przed nałożeniem na powierzchnię szklarni przy pomocy wybranego spryskiwacza. Preparat Sombrero Liquid jest bardzo odporny na zużycie i można go usunąć w dowolnym momencie przy użyciu Topclear.

Mieszanie

Najpierw napełnić mieszalnik połową wymaganej ilości wody. Dodać Sombrero Liquid i zacząć mieszać. Dodać więcej wody, aby uzyskać pożądają ilość płynnego preparatu do spryskiwania. Całość mocno wymieszać, aby uzyskać jednorodną mieszaninę. Sprawdzić, czy na dnie mieszalnika nie tworzy się osad, skrobiąc dno mieszalnika. Teraz mieszanina jest gotowa do użycia.

Warunki pogodowe

Sombrero Liquid stosować tylko w warunkach umożliwiających szybkie schnięcie, aby zapewnić, że powłoka całkowicie wyschnie przed zmrokiem. Opady deszczu w dniu aplikacji mogą zniszczyć powłokę. Sombrero Liquid powinno się stosować tylko przy temperaturze powyżej 10°C.

Przechowywanie

Nieotwarte pojemniki Sombrero Liquid można przechowywać przez 2 lata. Jeśli produkt był przechowywany dłużej niż 1 rok, przed użyciem należy nim wstrząsnąć. Pojemniki Sombrero Liquid chronić przed mrozem.

Wpływ na środowisko

Sombrero Liquid jest produktem na bazie wody, który nie zawiera składników szkodliwych dla środowiska. Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód powierzchniowych ze względu na ryzyko ich zabarwienia. Woda po płukaniu może zostać odprowadzona do wód powierzchniowych pod warunkiem, że wielkość i pojemność okolicznych dróg wodnych są odpowiednie. Przed użyciem produktu zapoznać się z przepisami lokalnymi.
W przypadku, gdy istnieje ryzyko, że woda po płukaniu trafi do zbiornika wodnego, przed użyciem produktu sprawdzić jego przydatność, ponieważ produkt może spowodować wzrost pH.
Firma Sudlac posiada certyfikaty MPS i Coatings Care.

Bezpieczeństwo

W razie kontaktu środka z oczami lub skórą przemyć dane miejsce wodą. W razie połknięcia zasięgnąć porady lekarza

Zrzeczenie odpowiedzialności

Podane informacje opierają się na przeciętnych zaobserwowanych wynikach. Nasze sugestie nie zwalniają użytkownika z konieczności sprawdzenia naszych produktów i weryfikacji, czy nadają się one do zamierzonego celu.

Firma Sudlac jest producentem wypróbowanych i niezawodnych powłok i farb zacieniających, farb do oznakowania trwałego oraz farb konserwacyjnych.