transpar-logo

ZMYWALNA OCHRONA PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ I PRZEPUSZCZANIE ŚWIATŁA UMOŻLIWIAJĄCEGO WZROST ROŚLIN

Transpar to zmywalny preparat zacieniający na bazie specjalnego pigmentu, który bardzo skutecznie odbija promieniowanie cieplne, jednocześnie przepuszczając dużą ilość światła.

Transpar rozprasza wpadające światło, co przyczynia się do optymalizacji warunków klimatycznych w szklarni. Transpar jest bardzo odporny na zużycie i można go stosować na zewnętrznych powierzchniach wszystkich standardowych szklarni. Transpar można z łatwością usunąć przy użyciu Topclear pod koniec sezonu.

manual-01-4

Natryskiwanie ręczne

Kwota Transpar Ilość wody Całkowita ilość płynu do rozpylania Procent zacienienia
Pojemników na hektar Litrów Litrów na hektar PAR NIR
20 1700 2000 20 25
25 1625 2000 25 40
30 1550 2000 30 50

machine-01

Natryskiwanie maszynowe

Kwota Transpar Ilość wody Całkowita ilość płynu do rozpylania Procent zacienienia
Pojemników na hektar Litrów Litrów na hektar PAR NIR
20 900 1200 20 25
25 825 1200 25 40
30 950 1400 30 50

helicopter-01

Natryskiwanie ze śmigłowca

Kwota Transpar Ilość wody Całkowita ilość płynu do rozpylania Procent zacienienia
Pojemników na hektar Litrów Litrów na hektar PAR NIR
20 500 800 20 25
25 425 800 25 40
30 350 800 30 50

Co to jest Transpar?

Transpar to zmywalny preparat zacieniający na bazie specjalnego pigmentu, który bardzo skutecznie odbija promieniowanie cieplne, jednocześnie przepuszczając dużą ilość światła. Transpar rozprasza wpadające światło, co przyczynia się do optymalizacji warunków klimatycznych w szklarni.

Stosowanie

Transpar można nakładać przy użyciu odpowiedniego spryskiwacza ręcznego lub maszynowego albo ze śmigłowca. W tabelach z lewej strony podane są wskazówki dotyczące współczynników rozcieńczenia i całkowitej ilości płynu opryskowego.
Transpar należy zmieszać z pożądaną ilością czystej wody przed nałożeniem na powierzchnię szklarni przy pomocy wybranego spryskiwacza. Preparat Transpar jest bardzo odporny na zużycie i można go usunąć w dowolnym momencie przy użyciu Topclear.

Mieszanie

Najpierw napełnić mieszalnik połową wymaganej ilości wody. Dodać Transpar i zacząć mieszać. Dodać więcej wody, aby uzyskać pożądają ilość płynnego preparatu do spryskiwania. Całość mocno wymieszać, aby uzyskać jednorodną mieszaninę. Sprawdzić, czy na dnie mieszalnika nie tworzy się osad, skrobiąc dno mieszalnika. Teraz mieszanina jest gotowa do użycia.

Warunki pogodowe

Transpar stosować tylko w warunkach umożliwiających szybkie schnięcie, aby zapewnić, że powłoka całkowicie wyschnie przed zmrokiem. Opady deszczu w dniu aplikacji mogą zniszczyć powłokę. Transpar powinno się stosować tylko przy temperaturze powyżej 10°C.

Wpływ na środowisko

Transpar jest produktem na bazie wody, który nie zawiera składników szkodliwych dla środowiska. Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód powierzchniowych ze względu na ryzyko ich zabarwienia. Woda po płukaniu może zostać odprowadzona do wód powierzchniowych pod warunkiem, że wielkość i pojemność okolicznych dróg wodnych są odpowiednie. Przed użyciem produktu zapoznać się z przepisami lokalnymi.
W przypadku, gdy istnieje ryzyko, że woda po płukaniu trafi do zbiornika wodnego, przed użyciem produktu sprawdzić jego przydatność, ponieważ produkt może spowodować wzrost pH. Firma Sudlac posiada certyfikaty MPS i Coatings Care.

Bezpieczeństwo

W razie kontaktu środka z oczami lub skórą przemyć dane miejsce wodą. W razie połknięcia zasięgnąć porady lekarza

Zrzeczenie odpowiedzialności

Podane informacje opierają się na przeciętnych zaobserwowanych wynikach. Nasze sugestie nie zwalniają użytkownika z konieczności sprawdzenia naszych produktów i weryfikacji, czy nadają się one do zamierzonego celu.

Firma Sudlac jest producentem wypróbowanych i niezawodnych powłok i farb zacieniających, farb do oznakowania trwałego oraz farb konserwacyjnych.