Optifuse IR

ZMYWALNA POWŁOKA DYFUZYJNA CHRONIĄCA PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ

Optifuse IR to zmywalna powłoka dyfuzyjna do szklarni oferująca wysoki poziom rozproszenia światła w połączeniu ze skuteczną ochroną przed wysoką temperaturą. Optifuse IR jest bardzo odporny na zużycie i można go stosować na zewnętrznych powierzchniach wszystkich standardowych szklarni. Optifuse IR można z łatwością usunąć przy użyciu Topclear pod koniec sezonu.

  Wysoki współczynnik przenikania światła
  Bardzo wysoki współczynnik rozproszenia
  Obniża temperaturę
  Poprawia wydajność i jakość
  Duża odporność na zużycie
  Możliwość usunięcia przy użyciu Topclear

Optifuse ir

Metoda aplikacji:

Optifuse IR
For all greenhouses

DO WSZYSTKICH POWIERZCHNI SZKLARNI

Optifuse IR

ZMYWALNA POWŁOKA DYFUZYJNA CHRONIĄCA PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ

Optifuse IR to zmywalna powłoka dyfuzyjna do szklarni oferująca wysoki poziom rozproszenia światła w połączeniu ze skuteczną ochroną przed wysoką temperaturą. Optifuse IR jest bardzo odporny na zużycie i można go stosować na zewnętrznych powierzchniach wszystkich standardowych szklarni. Optifuse IR można z łatwością usunąć przy użyciu Topclear pod koniec sezonu.

  Wysoki współczynnik przenikania światła
  Bardzo wysoki współczynnik rozproszenia
  Obniża temperaturę
  Poprawia wydajność i jakość
  Duża odporność na zużycie
  Możliwość usunięcia przy użyciu Topclear

Optifuse ir

Metoda aplikacji:

Optifuse IR
For all greenhouses

DO WSZYSTKICH POWIERZCHNI SZKLARNI

Dlaczego Optifuse IR?

Optifuse IR oferuje bardzo wysoki poziom rozproszenia i wysoki poziom przepływu światła w połączeniu ze skuteczną redukcją temperatury. Takie połączenie przekłada się na wydajność fotosyntezy i spadek temperatury w szklarni. Wpadające światło zostaje rozproszone przez warstwę powłoki dyfuzyjnej, przez co dociera do liści ze wszystkich stron – od góry do dołu rośliny. Takie działanie wspomaga fotosyntezę i parowanie wszystkich liści, co skutkuje poprawą wilgotności, temperatury i poziomu CO2 w szklarni.
Badania naukowe potwierdzają, że rozproszone światło w połączeniu ze zmniejszeniem ciepła ma pozytywny wpływ na produkcję, jakość i wzrost roślin.
W porównaniu z Optifuse wersja Optifuse IR bardzo skutecznie odbija promieniowanie cieplne (NIR), jednocześnie utrzymując przenikanie PAR.
PAR (promieniowanie wykorzystywane w fotosyntezie) oznacza zakres widmowy promieniowania słonecznego od 400 do 700 nanometrów, które rośliny wykorzystują do fotosyntezy. NIR oznacza zakres widmowy promieniowania słonecznego od 700 do 2500 nanometrów, które bardzo skutecznie generuje ciepło w szklarni. Rośliny nie wykorzystują NIR do fotosyntezy.

Użycie

Przed rozpyleniem na powierzchni szklarni Optifuse IR należy rozcieńczyć wodą. W zależności od metody aplikacji oraz od rodzaju szklarni i klimatu należy użyć więcej lub mniej wody i pojemników, aby uzyskać najlepszy efekt. Optifuse IR zaleca się nakładać maszynowo, aby zapewnić równomierną warstwę optymalnego rozproszenia.

Usuwanie

Optifuse IR można usunąć przy użyciu Topclear w dowolnym momencie. Należy stosować zalecaną ilość odpowiednio rozcieńczonego produktu Topclear. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu użycia Topclear znajdują się.

Jak używać

Szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania i rozcieńczania znajdują się.

Nie jesteś pewien, czy Optifuse IR jest właściwym produktem dla Ciebie?

Skorzystaj z naszego narzędzia oferującego porady dotyczące produktów.

Firma Sudlac jest producentem wypróbowanych i niezawodnych powłok i farb zacieniających, farb do oznakowania trwałego oraz farb konserwacyjnych.