Eclipse LD Removable coating

VERWIJDERBARE BESCHERMING TEGEN WARMTE EN LICHT

Eclipse® LD is een verwijderbaar wit schermmiddel voor kassen. Het beschermt gewassen gedurende heel het seizoen tegen te veel licht en warmte en kan worden aangebracht op de buitenkant van alle standaard kassen. Eclipse LD moet worden gemengd met water en kan in veel situaties worden gebruikt. Dit maakt het een allround basisproduct voor de tuinbouw overal ter wereld. Eclipse LD is bijzonder slijtvast en kan aan het eind van het seizoen eenvoudig worden verwijderd met Topclear.

Eclipse-LD

manual-01-4

Handmatig aanbrengen

Hoeveelheid Eclipse LD Hoeveelheid water Totale hoeveelheid spuitvloeistof Schermpercentage
Emmers per ha Liter Liter per ha  
10 1850 2000 30-35%
20 1700 2000 50-55%
30 1550 2000 70-75%

machine-01

Machinaal aanbrengen

Hoeveelheid Eclipse LD Hoeveelheid water Totale hoeveelheid spuitvloeistof Schermpercentage
Emmers per ha Liter Liter per ha  
10 1050 1200 30-35%
20 900 1200 50-55%
30 950 1400 70-75%

helicopter-01

Met helicopter aanbrengen

Hoeveelheid Eclipse LD Hoeveelheid water Totale hoeveelheid spuitvloeistof Schermpercentage
Emmers per ha Liter Liter per ha  
10 650 800 30-35%
20 500 800 50-55%
30 350 800 70-75%

Wat is Eclipse LD

Eclipse LD is een uiterst efficiënt en veelzijdig schermmiddel dat licht en temperatuur in gelijke verhoudingen matigt. Het product is flexibel in gebruik; het aantal emmers, de hoeveelheid spuitoplossing en de manier van aanbrengen zijn aanpasbaar. Eclipse LD is eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.

Aanbrengen

Eclipse LD kan worden aangebracht met geschikte handspuitapparatuur, een machine of een helikopter. Zie de tabellen aan de linkerkant voor richtlijnen voor verdunning en de totaal benodigde spuitvloeistof.
Meng Eclipse LD met de gewenste hoeveelheid schoon water voordat u het product met de gekozen spuitapparatuur aanbrengt op het kasoppervlak. Eclipse LD is uiterst slijtvast en kan op elk gewenst moment worden verwijderd met Topclear.

Mengen

Vul de mengtank eerst met de helft van de benodigde hoeveelheid water, voeg Eclipse LD toe en begin met mengen. Voeg meer water toe totdat u de gewenste hoeveelheid spuitvloeistof heeft. Meng met voldoende kracht om een consistent mengsel te verkrijgen. Schraap over de bodem van de tank om u ervan te verzekeren dat er geen sediment is achtergebleven. Het mengsel is nu klaar voor gebruik.

Weersomstandigheden

Gebruik Eclipse LD alleen onder sneldrogende omstandigheden. De coating moet helemaal droog zijn voordat de schemering invalt. Regen tijdens het aanbrengen zal de coating beschadigen. Gebruik Eclipse LD alleen bij temperaturen boven 10 °C.

Opslag

Ongeopende containers Eclipse LD kunnen gedurende twee jaar worden bewaard. Product dat ouder is dan één jaar moet voor gebruik worden geroerd. Voorkom bevriezing.

Milieu

Eclipse LD is een product op waterbasis. Het bevat geen ingrediënten die schadelijk zijn voor het milieu. Voorkom lozing in oppervlaktewater om verkleuring te voorkomen. Spoelwater mag alleen in oppervlaktewater worden geloosd als de betreffende waterwegen groot genoeg zijn en voldoende water bevatten. Controleer voor gebruik de lokale regelgeving.
Als het spoelwater in een bassin wordt geloosd, kan de pH-waarde van het water in het bassin stijgen. Het water moet daarom voor gebruik worden getest.
Sudlac is MPS- en Coatings Care-gecertificeerd.

Veiligheid

In geval van contact met de ogen of de huid spoelen met water. Bij inslikken medische hulp inroepen.

Disclaimer

De verstrekte informatie is gebaseerd op algemeen waargenomen resultaten. Ook wanneer onze richtlijnen worden gevolgd, moet de gebruiker onze producten testen en nagaan of ze geschikt zijn voor het beoogde doel.

Downloads

Sudlac is een producent van beproefde coatings en schermmiddelen, belijningsverven en onderhouds-coatings.