transpar-logo

VERWIJDERBARE BESCHERMING TEGEN WARMTE MET BEHOUD VAN GROEILICHT

Transpar® is een verwijderbaar schermmiddel op basis van een speciaal pigment dat warmtestraling uiterst efficiënt weert, maar een hoog niveau groeilicht behoudt. Transpar verstrooit invallend licht, wat gunstig is voor het klimaat in de kas. Het is bijzonder slijtvast en kan worden aangebracht op de buitenkant van alle standaardkassen. Transpar kan aan het eind van het seizoen eenvoudig worden verwijderd met Topclear.

manual-01-4

Handmatig aanbrengen

Hoeveelheid Transpar Hoeveelheid water Totale hoeveelheid spuitvloeistof Schermpercentage
Emmers per ha  Liter Liter per ha PAR  NIR 
20 1700 2000 20 25
25 1625 2000 25 40
30 1550 2000 30 50

machine-01

Machinaal aanbrengen

Hoeveelheid Transpar Hoeveelheid water Totale hoeveelheid spuitvloeistof Schermpercentage
Emmers per ha  Liter Liter per ha PAR  NIR 
20 900 1200 20 25
25 825 1200 25 40
30 950 1400 30 50

helicopter-01

Met helicopter aanbrengen

Hoeveelheid Transpar Hoeveelheid water Totale hoeveelheid spuitvloeistof Schermpercentage
Emmers per ha  Liter Liter per ha PAR  NIR 
20 500 800 20 25
25 425 800 25 40
30 350 800 30 50

Wat is Transpar?

Transpar is een verwijderbaar schermmiddel op basis van een speciaal pigment dat warmtestraling uiterst efficiënt weert, maar een hoog niveau groeilicht behoudt. Transpar verstrooit invallend licht, wat gunstig is voor het klimaat in de kas.

Aanbrengen

Transpar kan worden aangebracht met geschikte handspuitapparatuur, een machine of een helikopter. Zie de tabellen aan de linkerkant voor richtlijnen voor verdunning en de totaal benodigde spuitvloeistof.
Meng Transpar met de gewenste hoeveelheid schoon water voordat u het product met de gekozen spuitapparatuur aanbrengt op het kasoppervlak. Transpar is uiterst slijtvast en kan op elk gewenst moment worden verwijderd met Topclear.

Mengen

Vul de mengtank eerst met de helft van de benodigde hoeveelheid water. Voeg Transpar toe en begin met mengen. Voeg meer water toe totdat u de gewenste hoeveelheid spuitvloeistof heeft. Meng met voldoende kracht om een consistent mengsel te verkrijgen. Schraap over de bodem van de tank om u ervan te verzekeren dat er geen sediment is achtergebleven. Het mengsel is nu klaar voor gebruik.

Weersomstandigheden

Gebruik Transpar alleen onder sneldrogende omstandigheden. De coating moet helemaal droog zijn voordat de schemering invalt. Regen tijdens het aanbrengen zal de coating beschadigen. Gebruik Transpar alleen bij temperaturen boven 10 °C.

Opslag

Ongeopende containers Transpar kunnen gedurende twee jaar worden bewaard. Product dat ouder is dan één jaar moet voor gebruik worden geroerd. Voorkom bevriezing.

Milieu

Transpar is een product op waterbasis. Het bevat geen ingrediënten die schadelijk zijn voor het milieu. Voorkom lozing in oppervlaktewater om verkleuring te voorkomen. Spoelwater mag alleen in oppervlaktewater worden geloosd als de betreffende waterwegen groot genoeg zijn en voldoende water bevatten. Controleer voor gebruik de lokale regelgeving.
Als het spoelwater in een bassin wordt geloosd, kan de pH-waarde van het water in het bassin stijgen. Het water moet daarom voor gebruik worden getest.
Sudlac is MPS- en Coatings Care-gecertificeerd.

Veiligheid

In geval van contact met de ogen of de huid spoelen met water. Bij inslikken medische hulp inroepen.

Disclaimer

De verstrekte informatie is gebaseerd op algemeen waargenomen resultaten. Ook wanneer onze richtlijnen worden gevolgd, moet de gebruiker onze producten testen en nagaan of ze geschikt zijn voor het beoogde doel.

Sudlac is een producent van beproefde coatings en schermmiddelen, belijningsverven en onderhouds-coatings.