• Tijdelijke schermmiddelen

   Schermmiddelen die geleidelijk wegslijten en niet aan het einde van het seizoen verwijderd hoeven te worden. Deze productlijn is ontwikkeld om telers een doeltreffende, gebruiksvriendelijke oplossing te bieden.


   Tijdelijke bescherming tegen warmte en overmatig licht, zonder dat reiniging nodig is.

  • Verwijderbare schermmiddelen

   Deze ‘on/off’-middelen, zoals ze vaak worden genoemd, zorgen tijdens de hele gebruiksduur voor een stabiel resultaat, tot ze uiteindelijk verwijderd worden met het juiste reinigingsproduct.


   Verwijderbare bescherming tegen warmte en licht


   Verwijderbare bescherming tegen warmte met behoud van groeilicht


   Reiniger om schermmiddelen te verwijderen

    

  • Een oplossing op maat

   Niet helemaal zeker welke oplossing het beste bij u past? We hebben een aantal bronnen verzameld om u te helpen.

   Online Product Advies

   In 5 makkelijke stappen naar een product advies voor uw kas

   Inzicht in licht

   Hoe beïnvloeden onze verven het zonlicht?

   Veelgestelde vragen

   Veelgestelde vragen en antwoorden over onze schermmiddelen

   Hoe breng ik een Sudlac schermmiddel aan

   Uitleg over de verschillende applicatie methoden voor verschillende kassen

 • Contact

Hulpmiddel ter vergemakkelijking van de keuze voor schermmiddelen (coating)

.infinite-single-article-content {display:none !important;}

Omdat het voor een kweker niet altijd gemakkelijk is om de juiste schermmiddelen (coating) te kiezen heeft Sudlac samen met Agrithermic een hulpmiddel ontwikkeld voor besluitvorming dat de gegevens over scherming vertaalt naar de invloed op het milieu en de teelt.

Omdat het voor een teler niet altijd gemakkelijk is om de juiste schermmiddelen (coating) te kiezen heeft Sudlac samen met Agrithermic een hulpmiddel ontwikkeld voor besluitvorming dat de gegevens over scherming vertaalt naar de invloed op het milieu en de teelt.

“Tot nu toe baseert een teler die voor zijn kas schermmiddelen (coating) moet kiezen zich vooral op de ervaring en de praktijken die in zijn omgeving worden toegepast voor zijn teelt,” legt Rémy Weber, marketing-manager van Sudlac uit. „Onze technische en commerciële afdelingen spreken over schaduwpercentage, lichtdoorlatingspercentage …, maar wat de teler wil weten is welke invloed de coating heeft op de temperatuur in de kas en de temperatuur van de plant, de relatieve luchtvochtigheid, de actieve fotosynthetische straling of het PAR-licht …” Vanwege dit dilemma heeft Sudlac besloten een hulpmiddel te ontwikkelen dat de actuele gegevens van het schermmiddel vertaalt naar de invloeden op de teelt en het klimaat in de kas. “Daarvoor hebben wij ons gewend tot thermisch ingenieursbureau Agrithermic dat al Hortinergy had ontwikkeld, een energie-simulatietool voor kassen, goedgekeurd door de Inra, het Ctifl en de Universiteit van Wageningen.”

Een door Sudlac verleende service

Rekening houden met alle criteria

Een eerste versie van het hulpmiddel is klaar en wordt door Sudlac in 2020 getest. “Het hulpmiddel is uiterst nauwkeurig,” legt Vincent Stauffer van Agrithermic uit. “Het houdt rekening met het type plant en het ontwikkelingsstadium daarvan, evenals alle parameters van de kas: de afmetingen en het type kas, de ligging, het type kasdek (glas of plastic) en de kenmerken (dikte, diffuus glas…), de aanwezigheid van thermische schermen of schaduw, ventilatie, schaduwwerking van de ene kap op een andere en reflectie van licht in de kas. Het bevat de meteorologische gegevens, dankzij de GPS-coördinaten van de kas, evenals de eigenschappen van de coating, de verdunningsgraad, de data waarop deze aangebracht en verwijderd is, de afbraakcurve, toepassing van een of twee lagen, de wijze van aanbrengen.” Het invoeren van de gegevens neemt 15 minuten in beslag, daarna duurt het 30 minuten om de software de berekeningen te laten uitvoeren. Er kunnen zes scenario’s tegelijkertijd getest worden, waarbij een scenario kan bestaan uit één of twee over elkaar aangebrachte lagen coating. Hierdoor kunnen de verschillende mogelijkheden vergeleken worden. Het resultaat wordt gegeven in termen van temperatuur in de kas, zonnestraling, PAR-licht dat de planten bereikt, relatieve luchtvochtigheid, temperatuur van de planten, etc.

Een door Sudlac verleende service

Het hulpmiddel is bruikbaar voor alle teelten en in elke geografische zone. “Het doel is om het effect van een bepaalde coating beter te begrijpen en beslissingen te kunnen nemen,” benadrukt Rémy Weber. “Bij tomaten, komkommers en veldsla beschikken de telers over het algemeen over referenties om hun keuze te vergemakkelijken. Het hulpmiddel maakt het mogelijk om de beste coating te kiezen, deze optimaal te gebruiken op de juiste datum en hoeveelheden,
zodat de teler er zo veel mogelijk profijt uit haalt. Het maakt het ook mogelijk om een schermmiddel te kiezen voor teelten waarvoor minder referenties bestaan.” Het hulpmiddel zal in de praktijk goedgekeurd worden in 2020 en in 2021 in gebruik genomen worden. Per geografische zone en per teelt worden aan telers en distributeurs standaardscenario’s ter beschikking gesteld. De medewerkers van Sudlac kunnen op verzoek ook langskomen voor een individuele toepassing.

Rekening houden met alle criteria

Heeft u interesse in deze tool?