• Tijdelijke schermmiddelen

   Schermmiddelen die geleidelijk wegslijten en niet aan het einde van het seizoen verwijderd hoeven te worden. Deze productlijn is ontwikkeld om telers een doeltreffende, gebruiksvriendelijke oplossing te bieden.


   Tijdelijke bescherming tegen warmte en overmatig licht, zonder dat reiniging nodig is.

  • Verwijderbare schermmiddelen

   Deze ‘on/off’-middelen, zoals ze vaak worden genoemd, zorgen tijdens de hele gebruiksduur voor een stabiel resultaat, tot ze uiteindelijk verwijderd worden met het juiste reinigingsproduct.


   Verwijderbare bescherming tegen warmte en licht


   Verwijderbare bescherming tegen warmte met behoud van groeilicht


   Reiniger om schermmiddelen te verwijderen

    

  • Een oplossing op maat

   Niet helemaal zeker welke oplossing het beste bij u past? We hebben een aantal bronnen verzameld om u te helpen.

   Online Product Advies

   In 5 makkelijke stappen naar een product advies voor uw kas

   Inzicht in licht

   Hoe beïnvloeden onze verven het zonlicht?

   Veelgestelde vragen

   Veelgestelde vragen en antwoorden over onze schermmiddelen

   Hoe breng ik een Sudlac schermmiddel aan

   Uitleg over de verschillende applicatie methoden voor verschillende kassen

 • Contact

Eerste positieve resultaten Transpar-gebruik in aanloop naar het aardbeienseizoen

Een eerste experiment van Sudlac wijst erop dat het aanbrengen van Transpar vroeg in het aardbeienseizoen helpt om het groeilicht (PAR) te optimaliseren en infraroodstraling te beperken.

Een eerste experiment van Sudlac wijst erop dat het aanbrengen van Transpar vroeg in het aardbeienseizoen helpt om het groeilicht (PAR) te optimaliseren en infraroodstraling te beperken.

“Aardbeientelers gebruiken meestal een zonwerende standaardcoating, of krijt, om hun planten tegen teveel warmte en zonlicht te beschermen”, zegt Frédéric Robert, account manager bij Sudlac. “Een eerste test lijkt er echter op te wijzen dat het gebruik van Transpar al vroeg in het seizoen positief kan uitpakken. PAR-licht wordt erdoor geoptimaliseerd en extreme temperaturen worden getemperd. Krijt kan dan later in het seizoen worden aangebracht.” De test is in 2019 uitgevoerd bij een bedrijf in de Lot-et-Garonne op twee afzonderlijke blokken van vijf folie kassen (elk acht meter breed, totaal 3500 m²). In de kassen werden Murano-aardbeien geteeld.

Op één kassenblok werd op 14 april Transpar 200 kg/ha aangebracht, gevolgd door een toepassing van Eclipse LD 100 kg/ha op 25 juni. Het andere blok werd op 21 mei voorzien van een standaardcoating. Gedurende het seizoen werden de gezondheid en de morfologie van de planten gemonitord. “De planten in beide blokken hadden een verschillende oorsprong”, aldus Jean-Jacques Pommier, technisch consultant aardbeienteelt en verantwoordelijk voor de plantmonitoring. “Omdat de klimaatbeheersing niet goed werkte, hebben we de gegevens over het klimaat in de kas niet kunnen gebruiken. De resultaten van deze eerste test zijn echter positief.”

Klimaat minder gunstig voor trips maar bevorderlijk voor biologische bestrijding

In de zomermaanden was het aantal trips onder Transpar + Eclipse LD lager dan in de controlekas. Dit komt door het warmere en drogere microklimaat, dat ongunstig is voor trips, en de sterkere UV-filtering. Ook bladluis was beter beheersbaar. Waar in de controlekas op 12 augustus grote aantallen Rhodobium werden geteld op de bloemstengels (>20/stengel), was dat niet het geval in de met Transpar + Eclipse LD behandelde kas. “Dat verschil komt mogelijk door een groter aantal biologische bestrijders onder Transpar + Eclipse LD een maand eerder, na de hittegolf van eind juni, begin juli”, stelt Jean-Jacques Pommier. “De hogere luchtvochtigheid en beperkte maximale temperatuur was gunstiger voor de biologie.” Mijten werden het eerst in de controlekas gesignaleerd, wat duidt op een warmere en drogere zone.

Rond 19 juni (warme en vochtige periode) werd in de kassen botrytis vastgesteld. In het gedeelte dat was behandeld met Transpar + Eclipse LD was dat echter minder het geval (8% van het fruit was aangetast tegen 16% in de controlekas). Voor Transpar + Eclipse LD is ook een positief morfologisch effect geconstateerd. De planten groeiden beter, de bloei en vruchtzetting was gelijkmatiger, het aantal misvormde vruchten was lager, de vruchten waren iets groter en de commerciële productie in de testperiode lag 5% hoger (10,8 kg/m² t.o.v. 10,3 kg/m²). “Hoewel we aan deze eerste test nog geen definitieve conclusie kunnen verbinden, zijn de resultaten hoopgevend”, meent Jean-Jacques Pommier.

“Toepassing van Transpar vroeg in het seizoen lijkt mogelijkheden te bieden om aantasting door plagen (in het bijzonder trips) tegen te gaan en de ontwikkeling van biologische bestrijders te bevorderen. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen kan zo worden beperkt. Een volgende test met een vroege aardbeiensoort (variëteit Gariguette) staat voor 2020 op het programma. We hopen daarmee de eerdere resultaten te bevestigen.”

Aardbeien groeien goed onder Transpar

Omzetstijging van € 15.000 ex. btw/ha

Vergeleken met een traditioneel krijt stelt Transpar + Eclipse LD telers in staat 5 ton aardbeien per hectare extra op de markt te brengen. Bij een verkoopprijs van € 3/kg ex btw betekent dat een omzetstijging van € 15.000/ha ex btw. De productiewinst doet zich met name voor in de periode van 1 augustus tot 15 september. Er is geen smaakverschil vastgesteld bij toepassing van de verschillende producten. Een ander pluspunt is dat het gebruik van conventionele chemische gewasbeschermingsmiddelen kan worden beperkt ten gunste van biocontrole. Telers kunnen daarmee makkelijker in aanmerking komen voor aantrekkelijke productlabels zoals “biologisch geteeld”.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek?